Ekonomi/Finansiering

Med Thermias värmepumpar kan du spara många sköna slantar.

På ett högeffektivt sätt hämtas den solvärme som finns lagrad i din mark. Din uppvärmningskostnad reduceras på detta sätt rejält. Med vår senaste värmepump, Thermia Diplomat, hämtas solvärmen så effektivt att din uppvärmningskostnad kan reduceras med mer än tre fjärdedelar.

Årsverkningsgrad är ett mått på en värmepumps förmåga att hämta upp energi från marken. Thermia Diplomats årsverkningsgrad är så hög att de flesta kalkyler för att räkna hem investeringen bör sluta med ett leende på läpparna.

Din semesterkassa kan därför ligga i orubbat bo och du får tid och pengar över för livskvalitet. Livet bör ägnas mer åt medmänniskor och mindre åt maskiner.