Hur gör jag?

Åtta trygga steg
Det är ofta många frågor som dyker upp när man börjar fundera på att byta ut sin gamla värmepump, eller rent av byta värmekälla. Här är några tips!

1. Ta noggrant reda på husets nuvarande energiförbrukning.

2. Har du ingen tillförlitlig information om husets energiförbrukning, ta då reda på den uppvärmda boytan.

3. Vilken inomhustemperatur vill du ha?

4. Tänk på att räkna med eventuella förändringar i huset, tillbyggnader eller liknande.

5. Vilket värmesystem har du för tillfället och hur stort är temperaturbehovet?

6. Ditt varmvattenbehov? Tänk:antal personer i hushållet, hur ofta ni vill duscha och bada etc.

7. Gör Snabbkalkylen på vår hemsida.

8. Kontakta sedan någon av Thermias auktoriserade återförsäljare, för en mer detaljerad kalkyl!


Tänk även på att kontakta Miljö- och Hälsoskyddskontoret i din kommun, för att ta reda på om du behöver söka tillstånd för att installera värmepump. Detta varierar nämligen från kommun till kommun.

En installation
Funderar du på att installera en värmepump? Då undrar du säkert också hur ditt hus och din tomt påverkas.