Thermia Atria

Särskiljande egenskaper för denna värmepump


  • Luftvärmepump som ger både värme och varmvatten
  • Kan arbeta effektivt ända ner till –20 °C
  • Inga borrhål behövs - billigare installation
  • Thermias TWS-beredare ger mycket och varmt vatten snabbt och till låg driftkostnad

Inga värmeförluster i utomhusdelen

Äntligen en luftvärmepump som fungerar effektivt i hela Sverige. I stället för att hämta energi ur berg, mark eller sjö, tillvaratar Thermia Atria den energi som finns i utomhusluften. Den är så effektiv att den klarar av att utvinna energi ända ner till –20 °C. För dig som inte vill, kan eller får borra efter bergvärme är den ett perfekt alternativ, eftersom luftvärmepumpen inte kräver några borrhål. Precis som våra bergvärmepumpar ger den både värme och varmvatten och kan sänka uppvärmningskostnaden i ditt hus med upp till tre fjärdedelar.

Driftsäker luftvärmepump med lång livslängd

Till skillnad från många andra luftvärmepumpar är vitala delar i Thermia Atria placerade i värmepumpen som står inuti ditt hus. Därmed utsätts de inte för väder och vind, vilket resulterar i en pålitlig funktion och en ökad livslängd. Thermia Atria riskerar heller aldrig att frysa sönder, tack vare smart systemuppbyggnad.

Thermias luftvärmepump med hög verkningsgrad året om

För att bibehålla den höga verkningsgraden även vid låga temperaturer måste utomhusdelen avfrostas. Luftvärmepumpens avfrostning är automatisk och behovsstyrd. Den aktiveras bara när det behövs och bara precis så länge som det är nödvändigt, vilket minimerar energiåtgången för att hålla utomhusdelen isfri.

Värme ur -20°
Äntligen en luftvärmepump som fungerar i hela Sverige! Thermia Atria ger både värme och varmvatten.
Mer info

Thermia ger dig mest och
varmast vatten

Konsumentverket har testat bergvärmepumpar.
Mer info