Miljö

Som återförsäljare av Thermias värmepumpar erbjuder vi ett miljövänligt alternativ som inte belastar miljön med några utsläpp.

Upp till tre fjärdedelar av energin som utvinns kommer från lagrad solenergi. Den finns där gratis och fylls automatiskt på så fort solen värmer. Och det finurliga är att sommarens värme räcker hela vintern.

Thermia använder bara miljövänliga komponenter och produktions-metoder. Detta gäller även köldmedierna.