Våra varmvattenberedare

Thermia SVR

Thermia SVR är en varmvattenberedare med elektrisk uppvärmning som finns i fyra storlekar: 30, 50, 80 eller 100 liter. Samtliga modeller är tillverkade i ett sköljtätt utförande (IP24) och är lämplig att använda i fritids- eller småhus.

Den är enkel att montera och kräver minimalt underhåll. Varmvattnets temperatur i varmvatten-beredaren styrs av en termostat som är fast inställd på 75 °C.

Thermia SVR är utrustad med en temperatur-begränsare som allpoligt bryter strömmen till el-patronen, om vattentemperaturen av någon anledning skulle bli för hög.

Varmvattenberedaren levereras med blandningsventil med reglerområdet 40- 65 °C.

 

Thermia MK och MKR

Thermia MK och MKR varmvattenberedare kan fås med kopparfodrad stålbehållare (MK) alternativt rostfri behållare (MKR).

Båda dessa utföranden finns i 150, 200 och 300 liters vattenvolym. Thermia MK och MKR lämpar sig för uppvärmning av tappvarmvatten i villa.

Varmvattenberedarna är elektriskt uppvärmda och uppvärmningen sker genom utanpåliggande värme-sköldar, som inte kommer i kontakt med vattnet.

Thermia MK och MKR levereras med kombinations-ventil, som innehåller avstängnings-, avtappnings-, back-, säkerhets och blandningsventil.

De är konstruerade för stående montage, i modulformat 60x60 cm med ett ytterhölje av vit-lackerad stålplåt, och får installeras i grovkök, tvättstuga, badrum och liknande.

Vid leverans är varmvattenberedaren kopplade för 400V, 1,5 kW alt 3 kW. Alternativa kopplingar kan göras till 230V, 1 kW alternativt 2 kW.

 

Thermia MBH

Thermia MBH är en effektiv förrådsberedare med ett brett användningsområde för produktion av varmvatten. Varmvattenberedaren används i anläggningar där hetvatten produceras av annan värmekälla. Valfria energiformer kan därför matchas ihop med Thermia MBH.


TWS teknik
Uppvärmning av tappvarmvatten blir en allt större uppgift för värmepumpssystem i takt med att husens värmebehov minskar till följd av bättre isolering. Thermia har därför utvecklat en varmvattenberedare som är bättre anpassad för värmepumpar. Dagens varmvattenberedare för värmepumpar är oftast dubbelmantlad. Värmen till tappvarmvattnet tillförs via det utrymmet.

Tester har visat att värmen på tappvarmvattnet blir cirka fem grader högre jämfört med dubbelmantlade varmvattenberedare.

 

Thermia Extender är ett tillbehör för dig som önskar kombinera värmepumpen med alternativa värmekällor, t.ex. solpaneler. På så sätt kan värmepumpens årsverkningsgrad höjas ytterligare.

Thermia Extender förvärmer även tappvattnet innan det når värmepumpen, vilket resulterar i en ökad volym tillgängligt varmvatten till en lägre kostnad.

Buffertanken möjliggör anslutning av två olika värmesystem, t.ex. golvvärme och radiatorer i kombination. Samtliga villavärmepumpar från Thermia har en reglerdator som stödjer buffertankfunktion.

 

Thermia KBH

Thermia KBH är en dubbelmantlad varmvattenberedare som finns i storlekar från 220 till 1000 liter, för samkörning med värmepump, panna eller oljekassett.

Genom att utrymmet mellan yttre och inre mantel rymmer stor volym cirkulerande hetvatten, kan KBH-beredarna användas ihop med värmepumpar, oljekassetter och pannor. Det ger en effektiv uppvärmning av tappvarmvatten i större villor och fastigheter.

KBH-beredarna installeras stående, och vid större varmvatten-behov seriekopplas flera beredare. Behållarna är invändigt korrosionsskyddade med kopparfoder.

 

Thermia KB & KBE

Thermia KB & KBE är enkelmantlade varmvatten-ackumulatorer i storlekar från 220 till 1000 liter. Och är avsedda för samkörning via växlare med värmepump eller panna.

I KB-serien lagras tappvarmvatten, som värms av hetvatten från värmepump eller panna via en värmeväxlare.

I modell Thermia KBE kan uppvärmningen av tapp-vattnet dessutom ske direkt med elpatroner. KBE levereras förberedda med uttag för elpatroner. Båda modellerna är avsedda för normalstora villor och uppåt, och kan seriekopplas vid större varmvatten-behov. Behållarna är korrosionsskyddade med kopparfoder.

 

Thermia KBL

Thermia KBL är en enkelmantlad varmvatten-ackumulator på 500 liter och är avsedd för liggande montage, där utrymmet är begränsat.

I KB-serien lagras tappvarmvatten, som värms av hetvatten från värmepump eller panna via en värmeväxlare.

Thermia KBL är avsedd för normalstora villor och uppåt, och kan seriekopplas liggande på varandra vid större varmvattenbehov, dock max tre stycken. Behållarna är korrosionsskyddade med kopparfoder.