Varför Thermia?

Här är exempel på några frågor som vi förstått kan dyka upp i samband med värmepumpsförsäljning.

»X säger att de har 30 års erfarenhet.»
Thermias kommentar:
Thermia har varit i värmebranschen sedan 1889. Värmepumpar har vi arbetat med sedan 1973, det vill säga i MER än 30 år.

»X säger att de ger 35 % mer varmvatten och fem grader varmare vatten.»
Thermias kommentar:
Mer än vadå? Varmare än vadå? Sannolikt menar de än sina tidigare egna produkter. Men många kan ju tolka påståendet som att de menar mer och varmare än vad någon av konkurrenterna erbjuder. Thermia Diplomat TWS ger marknadens bästa varmvattenproduktion samtidigt som verkningsgraden är oöverträffad.

»X säger att 10 års kostnadsfri kompressorförsäkring ingår. Och att det är mer än vad någon av konkurrenterna kan erbjuda.»
Thermias kommentar:
Låt oss reda ut begreppen. Thermia erbjuder 10 års trygghetsförsäkring på HELA produkten, varav de sex första åren är kostnadsfria. Thermia erbjuder med andra ord, mot ett pristillägg för år 7–10, en mer komplett försäkring än vad den som enbart erbjuder en kompressorförsäkring gör.

»X säger att värmekostnaderna kan sänkas med mer än 70 %.»
Thermias kommentar:
Thermia Diplomat och Thermia Diplomat TWS är så effektiva att uppvärmningskostnaderna kan sänkas med mer än tre fjärdedelar, d.v.s. MER än 75 %. I vår samlingsbroschyr kan du läsa om familjen Åkerstedt i Karlskoga. De sänkte sina värmekostnader med 21 943:– per år, vilket motsvarar mer än 75 %.

»Y säger att de ger mest värme för pengarna eftersom deras produkt utvinner 4,8 gånger mer värmeenergi än vad som behövs för att hämta in den.»
Thermias kommentar:
Y har valt att mäta värmefaktorn – i detta fall uppmätt till 4,8 – på ett i vårt tycke lite missvisande sätt. I deras test är temperaturen på ingående köldbärare 0 °C och 35 °C på utgående värmebärartemperatur. Denna mätsituation tycker inte vi på Thermia ger en komplett bild av verkligheten för en husägare. I Sverige är det vanligt med varierande utomhustemperaturer, ofta med minusgrader. Thermia talar hellre om begreppet årsverkningsgrad. Den uttrycker det genomsnittliga förhållandet mellan utnyttjad och tillförd energi under en jämförelseperiod av ett år. Detta synsätt ger en rättvisare bild, eftersom temperaturen växlar så kraftigt beroende på årstiderna. Väljer man att jämföra årsverkningsgraden är Thermia bäst.

»X säger att de är störst. Samtidigt säger Y att de är störst. Vem ska man lita på?»
Thermias kommentar:
Vi är inte intresserade av att kivas om vem som är störst. I stället inriktar vi oss på att göra värmepumpar med största nyttan för användaren. Det innebär bästa totalekonomi, trygghet och bekvämlighet.

»X säger att de leder utvecklingen och är först med ny teknik.»
Thermias kommentar:
Vår strategi bygger inte på att till varje pris leda utvecklingen. Men vi ska definitivt tillhöra tätklungan. Hur som helst visar en blick i backspegeln att Thermia under åren varit banbrytande när det gäller värmepumpsutveckling. Eller vad sägs om följande milstolpar:

  • 1973. I ett samverkansprojekt tar Thermia fram Sveriges första värmepump med inbyggd varmvattenberedare.
  • 1977. Thermia inleder sin satsning på återförsäljare. Första året rekryteras 14 stycken.
  • 1977. Det som i dag kallas Thermiaskolan startar. Samtliga återförsäljare måste genomföra denna utbildning innan de blir auktoriserade att företräda Thermias produkter.
  • 1980. Revolutionerande värmeväxlarkoncept utvecklas med professor Erik Granryd, Thermias dåvarande utvecklingschef, i spetsen. Värmeöverföringen ökar rejält samtidigt som mängden köldmedium av miljöskäl minskas från 8 till 1,7 kilo.
  • 1984. Thermia installerar en reglerdator för att ge helautomatisk styrning av värmepumpar, varmvatten och tillsatsvärme.
  • 1993. Thermia presenterar den första värmepumpen där alla enheter (värme, varmvatten, elpatron och datorstyrning) är samlade i en 60x60 cm modul.
  • 1994. Thermia börjar med scrollkompressorer. De ger ökad verkningsgrad, bättre tillförlitlighet och lägre ljud.
  • 2000. Thermia lanserar möjligheten att kunna fjärrövervaka värmepumpen. Grunden är därmed lagd för den tjänst som i dag heter Thermia Online som bevakar och styr värmepumpen via Internet.
  • 2002. Thermia presenterar den första scrollkompressorn som är anpassad för värmepumpar (och inte för kyl- och frysanläggningar). Innovationen bidrar till en kraftigt förbättrad årsverkningsgrad.
  • 2004. Thermia presenterar TWS – en unik teknik som ger den första varmvattenberedaren anpassad för värmepumpar. Resultat: marknadens bästa varmvattenproduktion.

»När ska jag välja en Thermia Diplomat TWS?»
Thermias kommentar:
Den effektiva TWS-tekniken ger en enastående varmvattenproduktion. Det innebär en väsentlig ökning jämfört med Thermia Diplomat (som i sig har en mycket bra varmvattenproduktion)! Thermia Diplomat TWS har en större beredartank – 180 liter (syskonprodukterna har en volym av 150 liter).

»Kan Thermia Diplomat TWS göra varmvattnet lika varmt som konkurrentens högtemperaturvärmepump?»
Thermias kommentar:
Svaret är ja, men man bör tänka sig noga för innan man gör det. Att höja gradantalet från 55–60 °C till 65 °C har ett pris som alla måste betala oavsett fabrikat. För att öka tappvarmvattnets temperatur med 5 °C måste trycket på köldmediet höjas med ungefär 3 bar. Det blockerar resurser hos kompressorn som annars skulle ägna sig åt att i ännu högre utsträckning hämta energi till husets uppvärmning. En temperaturhöjning minskar värmepumpens förmåga att utvinna energi med 10 %. Dessutom ökar slitaget på scrollkompressorn, eftersom den måste arbeta hårdare. En intressant fråga är hur många som verkligen behöver 65 °C varmt tappvatten. Risken för att skålla sig ökar och i de allra flesta fall räcker 55–60 °C alldeles utmärkt. I stället för att plåga värmepumpens kompressor har Thermia valt att producera varmvatten på ett sätt där värmepump, reglersystem och varmvattenberedare är i maximal balans. Det innebär suverän varmvattenproduktion samtidigt som årsverkningsgraden är den bästa. Bestämmer man sig ändå för att höja gradantalet görs en enkel teknisk omkoppling i Thermia Diplomat TWS samtidigt med installationen.