Varför Värmepump?

Vem vill inte ha gratis energi?
Ungefär 90 meter under din villa finns en värmekälla som kan ge dig tillräckligt med energi för att halvera uppvärmningskostnaden för ditt hus. En värmepump från oss, kan hämta upp energin från den källan på ett effektivt sätt. Den kan dessutom tillvarata den solvärme som finns lagrad i din egen mark.

Att installera en värmepump är inte bara en lönsam investering. Det är också en investering i trygghet, bekvämlighet och i vår miljö.

Idag värms mer än 250 000 hushåll i Sverige med hjälp av en värmepump.

Vanligast är att man borrar i marken för att hämta värmen från berg, men även ytjord-och sjökollektor är vanliga lösningar. Thermia Diplomat är vår nyaste värmepump. Med en specialutvecklad kompressor ger den en verkningsgrad, som man bara kunde drömma om för endast ett par år sedan.