Beställ Stora Värmepumpsboken

Att bestämma sig före en värmepumpslösning är nog enkelt för de flesta med tanke på de höga energipriserna. Men när det gäller vilken sorts värmepump du ska välja är det viktigt att hålla tungan rätt i munnen. Ska du välja en bergvärmelösning? Eller luftvärme? Vad är viktigt när det gäller varmvattenproduktionen? Vad innebär begrepp som COP och årsverkningsgrad? Och vilken är skillnaden? Varför kan det skilja så mycket i pengar mellan olika fabrikat i inköpspris? Vilka krav ska du ställa på återförsäljaren? Och så vidare.

( * = obligatoriska uppgifter)

Värme ur -20°
Äntligen en luftvärmepump som fungerar i hela Sverige! Thermia Atria ger både värme och varmvatten.
Mer info

Thermia ger dig mest och
varmast vatten

Konsumentverket har testat bergvärmepumpar.
Mer info